Zmiany na rynku fotowoltaicznym po 1 stycznia 2022 roku

ZMIANY W FOTOWOLTAICE PO 01/01/2022 – CO SIĘ ZMIENI PO TYM TERMINIE?

Obecnie prosumenci rozliczają się na starych zasadach do końca 2021, do nich zalicza się wszystkie osoby wytwarzające energię na własne użytek w przydomowej solarnej mikroinstalacji. Wyprodukowana przez domowe panele fotowoltaiczne energia zużywana jest na własny użytek przez gospodarstwo domowe.

Nadwyżka prądu oddawana jest do krajowej sieci elektroenergetycznej na przechowanie. Każdy przesłany 1 kWh do sieci zakładu energetycznego jest dokładnie sumowany i odnotowywany w systemie. Na podstawie zbilansowanych wyliczeń i skumulowanej energii każdy prosument  w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać ją od dystrybutora w:

[] 70%, jeśli instalacja dysponuje mocą większą niż 10 kWp, ale jednocześnie nie przekracza progu 50 kWp,
[] 80%, kiedy [b] instalacja solarna [/b] może pochwalić się mocą do 10 kWp.

W ten oto sposób ogólnokrajowa infrastruktura staje się "magazynem energii". Można ją napełnić, gdy produkcja przewyższa popyt na prąd w danym okresie rozliczeniowym. Wtenczas zmagazynowaną energię w sieci można odebrać (tzw. opust) w przypadku osiągnięcia przez gospodarstwo domowe niewystarczającej jej ilości np. nocą albo z porą, kiedy dzień jest znacznie dłuższy od nocy.

Zmiany po 1 stycznia 2021, jakie będą?

Proponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana dotyczy wcielenie w życie ogólnokrajowego systemu ds. handlu energią. Oznacza to, że obecnie działające oraz każda nowo powstała  instalacja solarna  w przyszłości, zostanie przyłączona do sieci dystrybucji. Od nowego roku właściciele paneli fotowoltaicznych nie będą mogli korzystać z systemu opustów. Nadwyżki energii oddane do sieci będą od razu sprzedawane “agregatorom” podmiotom skupującym nadwyżki wytworzonego prądu. Sprzedaż odbywać się ma po ustalonej średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału.

Średnia cena sprzedanej energii w Polsce za 1 kWh wynosi 0,25 zł, natomiast uśredniona wartość jej zakupu to 0,67 zł.

W razie wytworzenia niewystarczającej ilości energii, czy jej braku, np. nocą lub w zimowe długie wieczory, brakujący prąd po prostu trzeba będzie dokupić.

Prosument za dokupiony prąd zapłaci wyższą cenę detaliczną, o wliczone w nią opłaty. Te mają być naliczane przez lokalny zakład energetyczny (zwany dalej operatorem).

Ważne!: Możliwość sprzedaży nadwyżek energii ma zostać zagwarantowana bezterminowo. Osiągnięty przychód w ramach odsprzedaży energii elektrycznej ze słońca nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym .

Z powodu trwania zmian legislacyjnych do 1 roku, wszystkie zapisy ustawowe wejdą w życie na polski rynek energetyczny najszybciej po 1 lipca 2022 roku lub po 1 stycznia 2023 roku.

Doświadczenia kształcenia na odległość.